تابلو نقاشی ناصرالدین‌شاه

تکنیک: مداد رنگی

نقاشی اروپایی