جعبه سیگار آنتیک

  • از جنس نقره
  • ساخت اصفهان
  • قدمت حدود ۷۰  سال