کارشناسی چمراس

آگاهی از ویژگی‌های اشیای آنتیک مانند دوره تاریخی، قدمت و زمان تولید یا بازسازی، مکان ساخت، متریال و ارزش، نیاز به کارشناسی فعالان حوزه آنتیک دارد. بسیاری از افراد اشیایی آنتیک دارند که با دیدن آن‌ها می‌توان در زمان سفر کرد. اشیایی که یادآور خاطرات قدیم هستند و می‌توان زندگی گذشتگان را در آن‌ها جستجو کرد. برای پی بردن به ارزش مادی این اشیاء که روزبه‌روز و با گذشت زمان بر ارزش آن‌ها افزوده می‌شود نیاز به بررسی و نظر کارشناسی افراد متخصص در این حوزه می‌باشد.

چمراس با همکاری کارشناسان خبره آنتیک در سطوح مختلف و با مکانیزمی مطمئن به ارائه خدمات کارشناسی اشیاء آنتیک پرداخته و در تمامی مراحل کارشناسی در کنار مشتریان و مشترکان خود خواهد بود.

کارشناسی اشیاء آنتیک، تعرفه‌های کارشناسی و نحوه درخواست کارشناس اشیاء آنتیک از چمراس، در زیر توضیح داده شده است:

کارشناسی اشیاء آنتیک در چمراس با توجه به درخواست در یک یا چند مرحله انجام می‌شود. با ثبت درخواست شما، از سوی چمراس و تعیین وقت و محل بازدید* کارشناس مربوطه در محل حاضر شده و پس از بررسی‌های به‌عمل‌‌آمده ارزش مادی و معنوی شیء آنتیک را به‌صورت مکتوب به صاحب کالا ارائه می‌کند.

انجام کارشناسی‌ها با توجه به نیاز و ترجیح درخواست‌‌کننده، و با تعرفه‌های متفاوت در مراحل مختلف توسط کارشناس اول، کارشناس دوم و کارشناس سوم انجام می‌پذیرد. لزوم و کارکردهای استفاده از کارشناسان دوم و سوم در بخش تعرفه قیمت‌گذاری توضیح داده شده و صرفاً جهت اطمینان‌بخشی می‌باشد.

* محل بازدید با توجه به امکان جابه‌جایی و یا شرایط درخواست‌کننده می‌تواند محل استقرار اشیاء و یا دفتر چمراس باشد.

کارشناسی اول

کارشناس اول که از سوی چمراس معرفی می‌گردد بر اساس قیمت‌گذاری انجام‌شده، 3% از بهای کالا را به عنوان حق کارشناسی دریافت می کند، با این شرط که کالای مورد نظر را 10% زیر قیمت کارشناسی شده خریداری کند تا صاحب کالا اطمینان حاصل کند که قیمت گذاری درست انجام شده و قیمت کارشناسی بیشتر یا کمتر از ارزش حقیقی کالا نمی‌باشد. در این شرایط اگر صاحب کالا قصد فروش کالای آنتیک خود را داشته باشد، حق کارشناسی دریافت نمی‌شود.

کارشناسی دوم

کارشناس دوم که از سوی چمراس معرفی می‌گردد بر اساس قیمت‌گذاری انجام‌شده 2% از بهای کالا را به‌عنوان حق کارشناسی دریافت می‌کند، با این شرط که کالای مورد نظر را 10% زیر قیمت کارشناسی‌شده خریداری کند تا صاحب کالا اطمینان حاصل کند که قیمت‌گذاری درست انجام شده و قیمت کارشناسی بیشتر یا کمتر از ارزش حقیقی کالا نمی‌باشد. در این شرایط اگر صاحب کالا قصد فروش کالای آنتیک خود را داشته باشد، حق کارشناسی دریافت نمی‌شود.

کارشناسی سوم

کارشناس سوم که از سوی چمراس معرفی می‌گردد بر اساس قیمت‌گذاری انجام‌شده 1.5% از بهای کالا را به‌عنوان حق کارشناسی دریافت می‌کند، با این شرط که کالای مورد نظر را 10% زیر قیمت کارشناسی‌شده خریداری کند تا صاحب کالا اطمینان حاصل کند که قیمت‌گذاری درست انجام شده و قیمت کارشناسی بیشتر یا کمتر از ارزش حقیقی کالا نمی‌باشد. در این شرایط اگر صاحب کالا قصد فروش کالای آنتیک خود را داشته باشد، حق کارشناسی دریافت نمی‌شود.

جهت درخواست کارشناس از طریق لینک زیر با پشتیبانی چمراس تماس بگیرید.

تماس با چمراس

اشیاء ویژه برای فروش