Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

خدمات

چمراس در کنار معرفی و فروش اشیاء آنتیک، خدمات کارشناسی آثار، حمل و نقل و بسته بندی، مرمت و مشاوره هایی در خصوص مسائل حقوقی، بیمه، خرید و فروش، شرکت در حراجی ها و موضوعات مرتبط با آنتیک را در حوزه فعالیت های خود را قرار داده است.

جهت آشنایی و درخواست خدمات چمراس وارد صفحات مربوط به هر خدمت شوید.

اشیاء ویژه برای فروش