خدمات

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

چمراس در کنار معرفی و فروش اشیاء آنتیک، خدمات کارشناسی آثار، حمل‌و‌نقل و بسته‌بندی، مرمت و مشاوره‌هایی در خصوص مسائل حقوقی‌ بیمه، خرید و فروش، شرکت در حراجی‌ها و موضوعات مرتبط با آنتیک را در حوزه فعالیت‌های خود را قرار داده‌است.

جهت آشنایی و درخواست خدمات چمراس وارد صفحات مربوط به هر خدمت شوید.

اشیاء ویژه برای فروش